Diskusiju cikla “Pagātnes pārvarēšana” šī gada pirmā saruna 25. janvārī plkst. 19.00

Aicinām meklēt kopā atbildes uz mūsu kultūrai un sabiedrībai būtiskiem jautājumiem.

Arī šogad Ģertrūdes ielas teātrī notiks diskusiju cikls, kas veltīts padomju totalitārā režīma nozīmes un ietekmes uz mūsdienu Latvijas sabiedrību analīzei un izvērtēšanai. Šoreiz sarunu fokuss – Latvijas mūsdienu mākslas sasaiste ar valsts varu un politiskām ideoloģijām.

Pirmā diskusija “Pēc Padomju Savienības” veltīta jautājumam, vai joprojām dzīvojam pēcpadomju valstī un ko mākslas kontekstā vispār nozīmē jēdziens “pēcpadomju”. Iespējams, definējot jēdzienu “pēcpadomju”, tiks rasta atbilde uz būtisku jautājumu: vai mēs joprojām dzīvojam laikā pēc Padomju Savienības?

Diskusijas moderators: publicists, filozofs Kārlis Vērpe.

Dalībnieki: Sergejs Kruks – Rīgas Stradiņa universitātes profesors, komunikācijas zinātnieks, kā arī Padomju laika kultūrpolitikas procesu pētījuma “Par mūziku, skaistu un melodisku!” autors un Zane Zajančkauska, kultūras projektu producente.


Diskusiju ciklā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par padomju mantojuma seku funkcionēšanu mūsdienu mākslas un kultūras izpausmēs. Kādas ir mākslas un ideoloģijas attiecības un kādām tām būtu jābūt? Vai un kā mākslinieks, mākslas kritiķis vai jebkurš cits mākslā iesaistītais nes pilsonisku atbildību? Kā vērtējami mūsdienu mākslas procesi, skatot tos tuvākās vēstures un esošo politisko ideoloģiju kontekstā? Ko esam ieguvuši un ko zaudējuši no tuvākās pagātnes un kā redzam savu nākotni? Diskusijās skatītā vēsturiskā laika ietvars – atjaunotā Latvija ar tālāku vēsturi kā nepieciešamo fonu.

Nākamā saruna “Latvijas mūsdienu mākslas ideoloģijas: Vecā un jaunā vārda brīvības”: 22. februārī plkst. 19.00

Ieeja pasākumos bez maksas!