GRĀMATA ZĪME

Režisore: Liena Šmukste
Aktieri: Maija Arvena, Ieva Džindža, Emīls Krūmiņš, Jana Ļisova, Andis Strods
Dramaturģe: Anna Belkovska
Izrādes māksliniece: Evita Bēta
Skaņas konsultants: Jēkabs Nīmanis
Izrādes ilgums: 1 stunda

Ģertrūdes ielas teātris

Sajūtu teātra izrāde “GRĀMATA ZĪME” ir dokumentālā stāstā balstīts iestudējums, uz kuru tiek aicināti gan cilvēki ar redzes traucējumiem, gan ikviens, kurš vēlas gūt īpašu pieredzi, kad vairāk tiek aktivizētas tādas pasaules uztveres maņas kā tauste un dzirde. Pieskārieni un smaržas ļaus skatītājam sajust un izdzīvot kādas ģimenes likteni 20. gadsimta 70. gados.

Kādai ģimenei 1974. gads ir izrādījies liktenīgs. Sajūtu teātra izrāde ir interpretācija par šīs ģimenes stāstu. Viņu piedzīvotais, izdzīvotais, slēptais, lasītais un izstāstītais ir ietērpts sajūtās, darbībās un skaņās.

Neilgi pēc 1940. gada 9. augusta, kad Latvija “iestājās” draudzīgajā PSRS valstu sastāvā, Latvijas PSR Tautas komisariāts pieņēma likumu par LPSR Galveno Literatūras pārvaldi. Ar šo likuma pieņemšanu tika apturēti visi periodiskie izdevumi, sākās aizliegto grāmatu saraksta sastādīšana un bibliotēku fondu iznīcināšana. Aizliegtās grāmatas dedzināja, skaldīja kā malku, samala makulatūrā. Taču cilvēki aizliegtās grāmatas slēpa. Slēpa tādās vietās, kur nekad neviens neiedomātos tās meklēt – saldētavā sviesta pikucī, citu grāmatu vākos, pieliekamajos kambaros, drēbju kaudzē, raka zemē, slēpa bēniņos. Stāsti un atmiņas, par cilvēkiem, kas slēpa grāmatas, ir bezgala daudz, ir tik daudz salauztu likteņu – vieni tika spīdzināti čekas pagrabos, citi tikuši cauri tikai ar izbīli.


Kas ir sajūtu teātris?

Sajūtu teātra žanrs, līdz šim, ir pavisam jauna pieredze Latvijas teātra apmeklētājiem. Esam raduši teātri baudīt “tradicionāli”, taču sajūtu teātris ļauj iepazīt pasauli un gūt neparastu pieredzi caur piecām mums svarīgajām maņām – dzirdi, tausti, garšu, smaržu un redzi. Ja noņemam vienu no šīm maņām mēs apjūkam… Bet pēc brīža sākam aptvert, ka pastiprinās pārējās maņas un mums ir iespēja doties sajūtu pasaulē un iepazīt sevi, iespējams, no jauna.

Ieteicams apmeklēt no 15 gadu vecuma. Apmeklētājiem izrādes laikā tiks aizsietas acis.

Izrāde ir Latvijas Kultūras akadēmijas studentes Lienas Šmukstes maģistra darbs režijā.


Izrādi atbalsta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas dome, Latvijas Kultūras akadēmija