Neierasts skatījums uz pasauli

REDZE IR MAŅA, KURU MIRSTOŠS CILVĒKS ZAUDĒ PIRMO

Teksta autors: Tims Etčelss (Tim Etchells)
Spēlē: Leons Leščinskis
Režija: Mārtiņš Eihe
Vizuālā konsultante un plakāta autore: Ieva Kauliņa

Producents:GIT

08/04/2015–01/11/2015

Ģertrūdes ielas teātris

 „Redze ir maņa, kuru mirstošs cilvēks zaudē pirmo” ir Tima Etčelsa (Tim Etchells, UK) radītā monologa «Sight is the Sense that Dying People Tend to Lose First» – apziņas plūsmas vienam aktierim – latviskā versija.

 Izrādes tekstu veido aprakstoši teikumi par pasaules lietu kārtību asociatīvā ķēdē. Tā ir atgriešanās pie pirmsākuma. Tā ir enciklopēdija, ko sastādījuši neprofesionāļi un dzeja bez atskaņām, tas ir darbs, kurā savienojas absurds un šausmas, apziņai mēģinot un nespējot uztvert un aprakstīt to, ko tā sastop. Tā dod iespēju katram skatītājam aizdomāties par ikdienas norisēm, dzīves jēgas meklējumiem un atminēties lietu pirmsākumus.

Foto: Agnese Zeltiņa

Atsauksmes:
Valda Čakare — «Bezjēdzības poētika«
Līga Ulberte, Atis Rozentāls — Ābolu Ķocis: «Paradoksāls monologs dīvainā aptuvenībā«
Ieva Rodiņa «Kritiķa piezīmes«
Anna Zvaigzne «Mana prāta autokorekts«

 


Izrāde tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda  finansiālu atbalstu.