TAVAS ATMIŅAS LATVIJAS NĀKOTNEI

Multimediāla satikšanās ar kopīgo pagātni

Kuras atmiņas par 20. gadsimtu šķir, kuras vieno sabiedrību? Kādas ir vīzijas par kopīgu Latvijas nākotni? Jauni cilvēki atmiņu lādē atstās savus atmiņu stāstus, vēstures iztirzājumus, pārdomas, mākslinieciskas apceres un vīzijas. Tas kļūs par pamatu jaunai teātra izrādei. Projektu pavadošās publiskās debates atvērs telpu diskusijām un kopīgām pārdomām.


PAR PROJEKTU

Atmiņa Latvijā dalīta un kopīga
Aktuālas socioloģiskās aptaujas rāda, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir kopīga pieredze, tomēr vienlaikus tiek veidotas nodalītas atmiņas telpas. Nereti dažādās atmiņas par Latvijas vēsturi 20. gadsimtā atspoguļojas arī sabiedriskajā dzīvē. Šādas izpausmes ir, piemēram, vēlēšanas, savstarpēji nošķirtas publiskās telpas, kā arī atšķirīgas mediju vides pastāvēšana. Līdzdalīga atmiņas kultūra rada platformu, lai veidotu kopīgu politisko, kultūras un valodas telpu, kuras pamats ir iekļaušana un kultūras daudzveidība.

Jaunieši kā svarīgi atmiņas kultūras dalībnieki un veidotāji
Kopīgas un vienlaikus kulturāli daudzveidīgas sabiedrības veidošanas atslēga ir jaunieši. Skolēni un studenti vispirms ir jauni pilsoņi un topošie vēlētāji. Viņi ir tilts uz nākotni, kurā kopīgais spēs radīt telpu politiskajam dialogam un iekļaušanai. Latvijas pilsoniskās sabiedrības aktīva dalība dialogā par pagātni, kas šķeļ, bet spēj arī vienot, ir priekšnosacījums iekļaušanas politikas intensificēšanai Latvijā. Šie apsvērumi kalpoja par pamatu kopīgai iniciatīvai.

Teātra un atmiņas projekts
Projekts ir multimediālu pasākumu un diskusiju cikls, sadarbojoties ar dažādiem aktuālajā sabiedriskajā un mākslinieciskajā diskursā par atmiņas kultūru Latvijā iesaistītajiem spēlētājiem. Projekta svarīgākās aktivitātes: izpētes ceļojums uz savām un kolektīvajām atmiņas telpām – jauni cilvēki meklē informāciju, dalās ar atrasto un reflektē par savu skatījumu uz Latviju 20. gadsimtā. Teātra mākslinieki, mākslas kritiķi, skolotāji un žurnālisti, bet jo īpaši – jaunieši, piedalās ilglaicīgā dialogā par savām atmiņām, kā arī par atmiņām par etniski, reliģiski, politiski, reģionāli un sociāli citādo. Visi interesenti tiek aicināti “atmiņu lādē” atstāt savas, savas ģimenes atmiņas, pārdomas un mākslinieciskās refleksijas, kā arī vīzijas par Latvijas nākotni – vai nu elektroniski, vai nogādājot tās līdz “atmiņu lādei” Ģertrūdes ielas teātrī, Gētes institūtā Rīgā vai Žaņa Lipkes memoriālā. “Atmiņu lādes” tiks atvērtas 2016. gada augustā.


Jaunas teātra izrādes izveide, izmantojot “atmiņu lādē” savāktos stāstus.
Projekta centrālais notikums un rezultāts ir jauna teātra izrāde, kas top no šīs “atmiņu arheoloģijas”, atmiņu fragmentiem un nākotnes vīzijām. Darbs, kas taps, par pamatu ņemot iegūtos stāstus, tiks iekļauts Ģertrūdes ielas teātra programmā, kā arī plānotas tā viesizrādes reģionos Latvijā.


Sarunu cikls “Atmiņas par nākotnes brīvību”
Paralēli veidojas vairākas diskusiju telpas jauniešiem, viņu skolotājiem un pasniedzējiem, kā arī plašai publikai. Internetā pārraidīts sarunu cikls “Atmiņas par nākotnes brīvību” Žaņa Lipkes memoriālā papildina projekta galveno notikumu – teātra izrādi kā mēģinājumu veidot kopīgu, iekļaujošu un dažādu atmiņas kultūru.


Patneri
Ģertrūdes ielas teātris
Žaņa Lipkes memoriāls
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultāte
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
LU Filozofijas un socioloģijas institūts


Vairāk informācijas: https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/sup/eri.html