ĀDA SIMTS

ĀDA SIMTS


Место

Ближайший спектакль

Ādams un Ieva, no jauna satiekoties pēc vairākiem gadiem, vēlreiz izdzīvo savu mīlestību jaunības, pilsētas, naudas un slavas kārdinājumu džungļos. Režisors Andrejs Jarovojs Ingas Gailes poētisko stāstu iestudējis, izmantojot aktieru Antas Aizupes un Ivara Krasta muzikalitāti, – lugas dzejprozā rakstītais teksts izskan caur melodisku deklamāciju un dziesmām.


Министерство благосостояния Латвии поддерживает проект Европейского социального фонда "Поддержка социального препренимательства" Nr. 9.1.1.3/15/I/001.