27. aprīlī diskusija “Mākslinieks kā pilsonis: mākslas darba un politikas attiecības”

Šī gada trešajā diskusijā “Mākslinieks kā pilsonis: mākslas darba un politikas attiecības” tiks aktualizēti jautājumi par mākslā iesaistīto indivīdu pilsonisko atbildību, tāpēc šoreiz sarunas dalībnieki paši mākslinieki, ne mākslas teorētiķi. Kādās attiecībās ir šī mākslinieka pilsoniskā atbildība attiecībā pret viņa izvēlēto profesiju un kādām šīm attiecībām vajadzētu būt? Latvijas mākslā izteikta un acīmredzama pozicionēšanās politiskā kontekstā ir liels retums. Nereti kultūras vidē politika parādās kā “netīra” lieta, ar ko nodarbojoties, laiks tiek izniekots. Tajā pat laikā mākslinieki, kritiķi, arī mākslas tehniķi ir pilsoņi vai nepilsoņi. Tātad – mākslā iesaistītie ir iesaistīti arī valsts lietās un politikā.

Diskusijas moderators: publicists, filozofs Kārlis Vērpe. Dalībnieki: režisors un aktieris Kārlis Krūmiņš, mākslinieks Krišs Salmanis un režisors Valters Sīlis

Ieeja bez maksas

Projekts “Pagātnes pārvarēšana, tuvojoties Latvijas valsts simtgadei” tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu mērķprogrammas “Latvijai – 100” ietvaros. Projekta mērķis ir aktualizēt maz diskutētus, taču būtiskus jautājumus no Latvijas nesenās pagātnes, lai veicinātu un padziļinātu zināšanas un izpratni par Latvijas valsts vēsturi un stiprinātu piederību Latvijas valstij.