REZIDENCES 2020-2022

Ģertrūdes ielas teātris piedāvā jauno mākslinieku rezidenci radošā procesa atbalstam māksliniekiem un mākslinieku apvienībām, kas strādā laikmetīgā teātra un dejas jomā. Rezidences mērķis: iespēja māksliniekiem pievērsties mērķtiecīgiem eksperimentiem, koncentrējoties uz meklējumiem un izpētes procesu, ne tikai daudz – rezultātu kā pabeigtu izrādi; piedāvāt ārzemju māksliniekiem iepazīt Latvijas laikmetīgo skatuves mākslu. Rezidentūras pamatā ir radošā brīvība un atvērtība, kā arī iespēja māksliniekiem savstarpēji iepazīties, dibinot jaunus kontaktus un daloties idejās un interesēs.

2020. gada vasarā Ģertrūdes ielas teātra rezidencēs piedalījās mākslinieces Barbara Lehtna (Igaunija) un Iivi Meltaus (Norvēģija). Rezidences tika īstenotas ar Norden Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Kultūra” finansiālu atbalstu.2021. gada pavasarī  Ģertrūdes ielas teātra teātra rezidencē strādāja horeogrāfe Jana Jacuka. 

2022. gada janvārī Ģertrūdes ielas teātra rezidencē strādāja dejas kompānija “Nuepiko” (Arūnas Mozūraitis, Adrian Carlo Bibiano).