PAGĀTNES PĀRVARĒŠANA

Diskusiju cikls “Pagātnes pārvarēšana, tuvojoties Latvijas valsts simtgadei” mērķis bija izvērtēt un analizēt padomju totalitārā režīma nozīmi un ietekmi uz mūsdienu Latvijas sabiedrību. Sadarbībā ar dažādu jomu māksliniekiem, vēsturniekiem un sabiedriski aktīvām personībām no 2015. gada augusta līdz 2017. gada pavasarim caur pagātnes notikumu kritisku analīzi tika meklēta un piedāvāta jauna attīstības perspektīva sabiedrības un Latvijas demokrātijas stiprināšanā. 
Projekta ietvaros tika oranizētas 7 publiskas diskusijas, kas pieejamas ŠEIT:
1) “Ceļš uz totalitārismu – caur vadonību Latvijā? 20. gadsimta 30. gadu beigu/ 40. gadu sākums, PSRS ietekme pirmskara Latvijā un tai sekojošā okupācija”;
2) “Piespiedu kolaborācija II Pasaules kara laikā okupācijas režīmu armijās”;
3) “Slepenās varas spēles”;
4) “Latvijas mūsdienu mākslas ideoloģijas: Pēc Padomju savienības”;
5) “Latvijas mūsdienu mākslas ideoloģijas: Vecā un jaunā vārda brīvības”;
6) “Mākslinieks kā pilsonis: mākslas darba un politikas attiecības”;
7) “Latvijas mīta de/konstrukcija”.

Diskusiju cikls tapa ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai – 100” atbalstu.