JAUNO MAIŅA

Lai sekmētu teātra attīstību un atbalstītu jaunas skatuves mākslinieku paaudzes ienākšanu Latvijas teātrī, Dirty Deal Teatro, Ģertrūdes ielas teātris, Rēzeknes teātris “Joriks” un Valmieras Drāmas teātris īsteno kopprojektu “Jauno maiņa”.

Jauno profesionāļu ienākšana skatuves mākslas vidē ir būtiska nozares ilgtspējībai – jaunie mākslinieki ne tikai teātrī ienes savas paaudzes pasaules redzējumu, problēmas un jautājumus, skatuves izteiksmes līdzekļus un radošos risinājumus, bet arī piesaista gados jauno auditoriju. Pāreja no studijām uz pastāvīgu darbu nav vienkārša, tāpēc, apvienojot četru teātru resursus, zināšanas un prasmes, projekta “Jauno maiņa” ietvaros radīta platforma, kur jaunie skatuves mākslinieki veidos savus pirmos patstāvīgos darbus pēc Latvijas Kultūras akadēmijas absolvēšanas, saņemot nepieciešamo atbalstu – teātri nodrošinās darba producēšanu, publisko komunikāciju un pieejamību.
Paralēli jaundarbu veidošanai mākslinieki piedalās darbnīcu ciklā “Domnīca”, ko vada dramaturgi Linda Krūmiņa un Evarts Melnalksnis. “Domnīca” mērķtiecīgi veidota kā atbalstoša vide jaunrades procesam un profesionālajai pašizaugsmei – veicinot jaunu prasmju un zināšanu ieguvi, pieredzes apmaiņu un profesionālu kontaktu un sadarbības veidošanu nākotnē.

Projekta “Jauno maiņu” ietvaros izrādes veidos:
• Henrijs Arājs (Valmieras Drāmas teātris)
• Emīlija Berga (Ģertrūdes ielas teātris)
• Ilze Bloka (Dirty Deal Teatro)
• Ģirts Dubults (Ģertrūdes ielas teātris)
• Mārtiņš Gūtmanis (Dirty Deal Teatro)
• Anna Klišāne un Jurģis Lūsis (Dirty Deal Teatro)
• Klāvs Kristaps Košins (Rēzeknes teātris “Joriks”)
• Gundega Rēdere (Ģertrūdes ielas teātris)

Projekts “Jauno maiņa” īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “KultūrElpa” un Gētes institūta Rīgā finansiālu atbalstu.