MELNRAKSTS | Jaunrades skiču vakari

Jaunrades skiču vakars Melnraksts ir ikmēneša tikšanās Ģertrūdes ielas teātrī jaunajiem un jau pieredzējušajiem skatuves māksliniekiem no dažādām disciplīnām (teātris, deja, performances māksla, dramaturģija, cirks, mūzika, starpdisciplināra prakse, u.c.). Skiču vakara mērķis ir prezentēt jaunrades idejas jebkurā radošā darba fāzē, apgūt un pielietot dažādas atgriezeniskās saites metodes mākslās (feedback framework) un saņemt atgriezenisko saiti no profesionālas auditorijas  skatuves mākslas kolēģiem, kā arī veidot mākslinieku kopienu un tīklošanās iespējas. Dalībnieki katrā sesijā var izvēlēties vai nu prezentēt darbu, vai piedalīties kā vērotāji un atgriezeniskās saites devēji.

Norise
Katrā jaunrades skiču vakara Melnraksts sesijā darbus prezentē 1-2 mākslinieki, atkarībā no prezentāciju garuma. Prezentācijas garums ir 1-15 min, kam seko moderēta atgriezeniskā saite līdz 30 min. Katrā sesijā tiks izvēlēta un pielāgota atgriezeniskās saites metode atbilstoši prezentējošā mākslinieka vajadzībām un darba specifikai. Visi dalībnieki saņems izdales materiālus pirms pasākuma. Prezentācijas tiks filmētas ar profesionālu video tehniku un atgriezeniskās saites daļā tiks veikts audioieraksts. Abi materiāli tiks nodoti prezentējošajiem māksliniekiem personīgai lietošanai.
Lai veidotu iekļaujošu un atbalstošu kopienu un ievērotu līdzvērtības principu, mākslinieki, kas prezentē darbu, tiek aicināti tajā pašā vai citā sesijā piedalīties kā skatītājam un atgriezeniskās saites devējam.
Vienas jaunrades skiču vakara “Melnraksts” sesijas ilgums ir 2.5h. Pēc sesijas visi
dalībnieki ir aicināti palikt uz dzērienu un neformālām sarunām.

Tehniskais nodrošinājums
Sesijas notiek Ģertrūdes ielas teātra 2. stāvā. Pieejami podesti un melna dejas grīda, skaņas sistēma, mikrofoni, atsevišķas gaismas (LED, spotlight), projektors. Par tehnisko uzstādījumu notiks vienošanās ar katru prezentējošo mākslinieku individuāli. Specifiskus rekvizītus nodrošina prezentējošais mākslinieks. Pieejama telpa, kur pārģērbties, un duša.

Pieteikšanās
Dalībai jaunrades skiču vakarā Melnraksts nepieciešama pieteikšanās, aizpildot anketu. Mākslinieki, kuri vēlas prezentēt darbu, aicināti pēc iespējas detalizētāk izklāstīt savu ideju, lai sesijas norise būtu pēc iespējas noderīgāka. Pieteikuma anketa darbu prezentētājiem, kā arī atgriezeniskās saites devējiem pieejama šeit.

Īstenotāji
Jaunrades skiču vakars Melnraksts ir neatkarīgo teātra mākslinieču Katrīnas Dūkas un Barbaras Lehtnas inicitīva sadarbībā ar Ģertrūdes ielas teātri. Ideja veidot platformu, kur satikties skatuves mākslas profesionāļiem un dalīties ar savu radošo procesu, radusies no vēlmes pēc tādas ekoloģijas, kur process, sadarbība un atvērtība ir svarīgāka par rezultātu. Jaunrades skiču vakars Melnraksts ir arī mēģinājums paplašināt izpratni par to, ko dara teātris, atbalstot mākslinieku vadītas (artist-led) un vienādranga (peer-to-peer) iniciatīvas.
Katrīna un Barbara ir ieguvušas maģistra grādu ArtEZ Mākslas Universitātes Performances prakses programmā, un savā pētniecībā balstītajā praksē izmanto tādas atgriezeniskās saites metodes kā Lizas Lermanas Critical Response process, HOPP Feedback framework, DasArts Feedback method. Veidojušas darbus Ģertrūdes ielas teātrī, Dirty Deal teatro, “Homo Novus” festivālā, STL (EE), Vabamu (EE), Kumu (EE).

2022/2023

28.11.22. Barbara Lehtna prezentēja prototipu līdzdalības teātra izrādei, vēlējās noskaidrot, vai strādā dramaturģisks mehānisms.
12.12.22. Marija Saveiko un Roberta Gailīte rādīja skici no dejas dueta, vēlējās saņemt atgriezenisko saiti par dramaturģiju un saplūšanas tēmu.
30.01.23. Māra Ulme prezentēja lugas fragmentu un iestudējuma skici, vēlējās ar skatītāju palīdzību izprast, kā to attīstīt tākāk.
13.02.23. Ildze Jurkovska prezentēja performatīvas scenogrāfijas prototipu, vēlējās veikt testu ar skatītājiem par attiecībām ar tumsu.
24.04.23. Laima Jaunzema prezentēja topošās izrādes fragmentu, vēlējās saņemt atgriezenisko saiti par to, kas strādā; Robert Fleitz un Stephen Webb prezentēja multimediju koncertperformanci, vēlējās izprast, kādus konceptus, idejas, atsauces skatītāji pamana.
08.05.23. Alise Bogdanova prezentēja mikrolugas lasījumu, vēlējās saņemt asociācijas no skatītājiem.
12.06.23. Ģirts Dubults, Līva Nora Apšeniece un Dāvis Grīnhofs prezentēja dejas skici, vēlējās saņemt asociācijas par dejas un bungu sinerģiju, kā arī asociācijas un emocijas no skatītājiem.