FREIRAUM

Projekta “Brīvtelpa” (Freiraum) ietvaros, ko rīko Gētes institūti Eiropā sadarbībā ar 53 kultūras, zinātnes un sabiedriskajām organizācijām 40 Eiropas pilsētās tika pētīti jautājumi: Ko šodienas Eiropā nozīmē brīvība? Kur tā ir apdraudēta? Kā mēs varam to stiprināt? Šī programma deva iespēju Ģertrūdes ielas teātra komandai Rīgā satikties ar teātra kompāniju L’Homme qui marche l’asso Lionā, Francijā. Teātru radošās komandas kopā apsprieda un analizēja jautājumus par brīvību abās pilsētās un to sabiedrībās. Sadarbības rezultātā tapušas divas izrādes: “Wonderful! Nav aizliegts domāt” (Lionā) un “Escape Room. Mīts par brīvību” (Rīgā).